วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประวัติคุณแม่จันดี โลหิตดี

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)

ประวัติ คุณแม่จันดี  โลหิตดี


คุณแม่จันดี เมตตาดูพระธาตุ1 A