วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

ร่วมสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดถ้ำผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดยพระหลวงปู่ลี กุสลธโร

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)


พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
จังหวัดอุดรธานี
วัดป่าบ้านตาด คือ สัญลักษณ์ของหัวใจที่มีแต่การให้
เมตตา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ นี่คือหัวใจหลัก
ของอดีตเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด
ผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้ครองจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ทุกลมหายใจของท่าน คือ การให้ อนุเคราะห์ช่วยเหลือ
จนสุดท้ายร่างกายไร้วิญญาณของท่าน
ยังมอบคืนให้ลูกหลานชาวไทย ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
คือ เงินจากงานศพท่านให้นำไปซื้อทองเข้าคลังหลวง
ไว้เป็นทุนสำรองของชาติไทยต่อไป
เมื่อครั้งท่านมีชีวิต วัดต่าง ๆ โรงพยาบาลต่างๆ
ประชาชน องค์กรไหน หน่วยงานใด
ล้วนได้รับความเมตตาจากท่านโดยถ้วนหน้า
 สิ้นองค์พระหลวงตาแล้ว โลกาสั่นสะเทือน
โอ้หนอองค์พ่อธรรมผู้ให้ เมื่อจากไกล
ไปลับไม่กลับหวน แผ่นดินสะท้าน
แผ่นฟ้าสะเทือน จักให้เหมือนเดิมได้ คงไม่มี
นับแต่นี้ไป...ลูกหลาน
ฝากหัวใจ อาลัยไท้ เทิดไว้  ณ เจดียสถาน
แทนหัวใจของลูกหลานชาวไทยทุกดวง  เทิดไท้ ด้วยหัวใจ สุดบูชา
แด่องค์พระหลวงตา  ของลูกหลานชาวไทยทั้งปวง
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน
น้อมบูชา เทิดสักการะคุณ  องค์พระหลวงตา
สละทรัพย์และหัวใจ  น้อมเทิดไทบูชาธรรม
ร่วมสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา
บูชาธรรม บูชาคุณของท่าน  ที่มีต่อแผ่นดิน และลูกหลานชาวไทย

ถวายบูชาธรรม บูชาคุณ ร่วมสร้างเจดีย์
พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
ร่วมกับพระหลวงปู่ลี กุสลธโร
ณ วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 510-426899-0
(โอนฟรี)
วิดีทัศน์ร่วมสืบสานธรรม1  ร่วมสร้างเจดีย์
วิดีทัศน์ร่วมสืบสานธรรม2  ร่วมสร้างเจดีย์วีดีทัศน์ถวายหัวใจกราบกราน1 ณ เจดีย์สถาน วัดถ้ำผาแดงวีดีทัศน์ถวายหัวใจกราบกราน2 ณ เจดีย์สถาน วัดถ้ำผาแดง

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)


วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป (ปู่ใหญ่) วัดป่าบ้านนาดี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)
ประกาศข่าวบุญสำคัญ
ณ  โอกาส  ในวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงนี้  ซึ่งตรงกับ  วันอังคารที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖   พระเดชพระคุณท่าน  หลวงปู่บุญมี  ปัญญาวโร  ท่านได้เมตตา แก่คณะศิษย์ศรัทธาและผู้อุปถัมภ์บุญทั้งหลาย แจ้งว่าในวาระพิเศษดังกล่าวจักได้จัดให้มีการประกอบพิธีตอกเสาเข็มเทฐานองค์พระใหญ่   พระพุทธวรเขตต์มุนี    ขึ้นในเวลาประมาณ ๐๙.๓๙  นาฬิกา โดยการนี้ได้มีเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ทำบุญเสาเข็มใหญ่ จำนวน ๙ ต้น ครบแล้วหากแต่ยังขาดเจ้าภาพอุปถัมภ์ทำบุญเสาเข็มเล็ก อีกจำนวน ๑๐๐ ต้น  จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เสาเข็มเล็กต้นละ ๑,๐๐๐ บาท  หรือร่วมกันทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างฐานองค์พระใหญ่ตามกำลังศรัทธา 


และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือน
องค์พระหลวงปู่มั่น, องค์พระหลวงตามหาบัว
และรูปเหมือนคุณแม่จันดี โลหิตดี (น้องสาวพระหลวงตา)
พระอริยสาวกฝ่ายหญิงหนึ่งเดียวในยุคปัจจุบัน

  
  

 


ขอเชิญร่วมทอดกฐินเททองหล่อพระ
หลังจากออกพรรษาอาทิตย์ที่ 2 ของทุกปี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ (พระหลวงปู่ใหญ่)
ประมาณ 3 - 5 ปี หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุด? คือ...

1. การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากยากที่สุด...
    เทียบกับใช้สวิงช้อนปลาในแม่น้ำมหาสมุทร ซึ่งได้ปลาติดมาเพียง 1 ตัว หรือ 2 ตัว
    เปรียบเหมือนผู้มีโอกาสจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

2. การเกิดมาเป็นมนุษย์ และจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนานั้นเป็นของที่ยากที่สุด...
   
3. การเกิดเป็นมนุษย์ และจะได้พบพระอริยสงฆ์สาวก (พระอรหันต์) นั้น แสนยากที่สุด...
         
          3 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นและพบในชีวิตของมนุษย์จึงถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในภพมนุษย์ ที่มีมากมาย
บนโลกใบนี้และสิ่งสำคัญคือ "ศรัทธา"  ที่จะเกิดขึ้นในใจของมนุษย์แต่ละคนย่อมเป็นสิ่งที่ยากที่สุด...

          จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดที่มีพระอริยสงฆ์สาวกมากที่สุด และยังเป็นประตูสู่จังหวัดสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น สกลนคร, นครพนม, หนองคาย, หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย
           ล้วนเป็นจังหวัดที่มีพระอริยที่สุดยอดธรรมในยุคนี้มากที่สุดในประเทศ

ด้วยเหตุนี้พระหลวงปู่บุญมี ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาดี
ท่านจึงมีดำริจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ปางสมาธิ ซึ่งเป็นองค์แทนของพระศาสดา
คือพระพุทธเจ้า เพื่อเตือนใจลูกหลานชาวไทยจะได้รู้ว่าธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนานั้น
มีศีล สมาธิ ปัญญา คือทางเดียวที่จะนำสัตว์โลกออกจากกองทุกข์ได้

 

พระหลวงปู่บุญมี ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาดี

จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นตรงประตูทางเข้าเมือง
โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรหลัก ทางหลวงแผ่นดินระหว่าง จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดอุดรธานี -
จังหวัดหนองคาย แทบไม่ปรากฎว่ามีพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา
ได้แวะพักสักการะกราบไหว้บูชา เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของผู้เดินทาง

ประวัติโดยย่อ

          วัดป่าบ้านนาดี ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นป่าช้า
ที่ไม่ค่อยมีผู้คนกล้ากล่ำกรายเข้าไปใกล้แม้แต่ผู้ปฏิบัติภาวนาหลายท่าน
ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายจนเป็นที่เข็ดขยาดของผู้ปฏิบัติที่ไม่จริงจัง
วัดป่าบ้านนาดีตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น-อุดรธานี ตรงข้ามทางเข้าทะเลบัวแดง บ้านนาดี
ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พระหลวงปู่ท่านบวชปฏิบัติตั้งแต่เป็นเณร อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี
วันที่  25  มกราคม  2504  จนถึงปัจจุบัน 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ

ณ วัดป่าบ้านนาดี ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2555 เริ่มเททองสร้างพระพุทธรูป

วันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.2555  (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)

หรือไม่สะดวกมา ก็แล้วแต่กำลังศรัทธา
โอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี พระบุญมี ปัญญาวโร
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-31994-8
โทร. 087-036-6897

(ใช้ทองเหลืองประมาณ 30,000 กิโลกรัม ๆ ละ 200 บาท)

และผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา
ซื้อที่ดินจำนวน 25 ไร่ คิดเป็นตรางวาละ 250 บาท
หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชีพระบุญมี ปัญญาวโร(ซื้อที่ดิน)
บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-37117-6

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)