วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อาการป่วยคุณแม่จันดี โลหิตดี วัดป่าบ้านตาด 1 สิงหาคม 2556

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)

คุณแม่จันดี ป่วย 1 สิงหาคม 2556
          อาจารย์หมอหัวหน้าศูนย์โรคไต ร.พ.ศูนย์อุดรฯ ได้บอกถึงอาการป่วยคุณแม่จันดี ว่า "สติท่านดีมาก ถ้าได้เอาของเสียออกจากร่างกาย(ฟอกไต) อาการท่านจะดีขึ้นกว่านี้"            วันพุธที่ 31  กรกฎาคม 2556 เวลาบ่าย 2 โมง ไปกราบนมัสการองค์พระหลวงพ่อทุย
ที่วัดป่าดานวิเวก จังหวัดหนองคาย มีพระอาจารย์หมออาทิตย์ และพระอาจารย์แจ๊ค วัดป่าบ้านตาด พร้อมคณะญาติโยม
          พระหลวงพ่อทุย ท่านเมตตาเรื่องจิตธรรมขององค์คุณแม่จันดี โลหิตดี ให้ฟัง ท่านพูดว่า
"สำหรับเรื่องจิตธรรมของแม่จันดี เราไม่ห่วง จิตของแม่จันดี เป็นธรรมที่ไม่มีอะไรเข้าถึงจิตท่าน ได้ท่านเป็นธรรมล้วน ๆ ธรรมขั้นนี้ไม่มีอะไรเข้าถึง ไม่มีอะไรเอื้อมถึง ใครจะทำอะไร ก็ทำได้เพียงกายภายนอกของท่านเท่านั้น ส่วนจิตของแม่จันดี เราขอบอกจิตที่ทรงธรรมถึงขั้นสูงสุดขนาดนี้ไม่ต้องห่วงแล้ว เราไม่ห่วงเลยนะเรื่องของแม่จันดี เรากับแม่จันดีได้สนทนาธรรมกันอยู่ที่นี่ (ท่านชี้ที่พื้นศาลาชั้นล่างที่เป็นหินของวัดดงศรีชมภู) ท่านเมตตาย้ำ ใครจะทำอะไรกับแม่จันดีก็ทำได้เพียงกายภายนอกเท่านั้นหละ ส่วนจิตของท่านโอ๊ยเราขอรับรองเลยไม่มีใครทำอะไรได้ และไม่มีอะไรเข้าถึงได้ เราจึงหายห่วงนะสำหรับจิตธรรม ภายในของแม่จันดี"
          ตอนสุดท้ายท่านเมตตาบอก "เรารับฟังเรื่องแม่จันดีตลอดแต่เราไม่เข้าไปยุ่งเพราะจิตที่ถึงธรรมขั้นนี้แล้ว ท่านพิจารณาของท่านเอง เราจึงสุดแล้วแต่แม่จันดีนะ เอาละเข้าใจ ที่หลวงพ่อพูดแล้วนะ"
          พวกเกล้าขอกราบแทบเท้าเบื้องบาทองค์พระหลวงพ่อทุยที่เมตตาลูกหลานผู้มืดเขลา กราบซาบซึ้งพระคุณขององค์พระหลวงพ่อทุยเป็นที่สุด

          เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 คณะศิษย์ได้นำความกราบเรียนองค์คุณแม่จันดี ที่กฏิห้องปลอดเชื้อ ที่วัดป่าบ้านตาด ถึงเมตตาธรรมที่พระหลวงพ่อทุย เมตตาให้ลูกหลานทราบถึง จิตที่ทรงธรรมอันเลิศขององค์คุณแม่จันดี
           และในวันเดียวกันนี้ได้นำความกราบเรียนเรื่องพระหลวงพ่อปราโมทย์ ขอให้คุณแม่อยู่เมตตาโปรดสรรพสิ่งในโลกนี้ต่อไปอีก (พระหลวงพ่อบอกแต่คำขอทั้งหมด ก็สุดแล้วแต่คุณแม่จะพิจารณา)
          คณะศิษย์พร้อมลูกหลาน ขอกราบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุก ๆ พระองค์ และพ่อแม่คณะสงฆ์ทุกองค์ที่ทรงเมตตาตลอดมา กราบขอขมาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุก ๆ พระองค์ด้วยความเคารพบูชา

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)