วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูป (ปู่ใหญ่) วัดป่าบ้านนาดี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)
ประกาศข่าวบุญสำคัญ
ณ  โอกาส  ในวันวิสาขบูชา ที่จะมาถึงนี้  ซึ่งตรงกับ  วันอังคารที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖   พระเดชพระคุณท่าน  หลวงปู่บุญมี  ปัญญาวโร  ท่านได้เมตตา แก่คณะศิษย์ศรัทธาและผู้อุปถัมภ์บุญทั้งหลาย แจ้งว่าในวาระพิเศษดังกล่าวจักได้จัดให้มีการประกอบพิธีตอกเสาเข็มเทฐานองค์พระใหญ่   พระพุทธวรเขตต์มุนี    ขึ้นในเวลาประมาณ ๐๙.๓๙  นาฬิกา โดยการนี้ได้มีเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์ทำบุญเสาเข็มใหญ่ จำนวน ๙ ต้น ครบแล้วหากแต่ยังขาดเจ้าภาพอุปถัมภ์ทำบุญเสาเข็มเล็ก อีกจำนวน ๑๐๐ ต้น  จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทำบุญ เสาเข็มเล็กต้นละ ๑,๐๐๐ บาท  หรือร่วมกันทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างฐานองค์พระใหญ่ตามกำลังศรัทธา 


และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญหล่อรูปเหมือน
องค์พระหลวงปู่มั่น, องค์พระหลวงตามหาบัว
และรูปเหมือนคุณแม่จันดี โลหิตดี (น้องสาวพระหลวงตา)
พระอริยสาวกฝ่ายหญิงหนึ่งเดียวในยุคปัจจุบัน

  
  

 


ขอเชิญร่วมทอดกฐินเททองหล่อพระ
หลังจากออกพรรษาอาทิตย์ที่ 2 ของทุกปี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ (พระหลวงปู่ใหญ่)
ประมาณ 3 - 5 ปี หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากที่สุด? คือ...

1. การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากยากที่สุด...
    เทียบกับใช้สวิงช้อนปลาในแม่น้ำมหาสมุทร ซึ่งได้ปลาติดมาเพียง 1 ตัว หรือ 2 ตัว
    เปรียบเหมือนผู้มีโอกาสจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์

2. การเกิดมาเป็นมนุษย์ และจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนานั้นเป็นของที่ยากที่สุด...
   
3. การเกิดเป็นมนุษย์ และจะได้พบพระอริยสงฆ์สาวก (พระอรหันต์) นั้น แสนยากที่สุด...
         
          3 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นและพบในชีวิตของมนุษย์จึงถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในภพมนุษย์ ที่มีมากมาย
บนโลกใบนี้และสิ่งสำคัญคือ "ศรัทธา"  ที่จะเกิดขึ้นในใจของมนุษย์แต่ละคนย่อมเป็นสิ่งที่ยากที่สุด...

          จังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดที่มีพระอริยสงฆ์สาวกมากที่สุด และยังเป็นประตูสู่จังหวัดสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น สกลนคร, นครพนม, หนองคาย, หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย
           ล้วนเป็นจังหวัดที่มีพระอริยที่สุดยอดธรรมในยุคนี้มากที่สุดในประเทศ

ด้วยเหตุนี้พระหลวงปู่บุญมี ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาดี
ท่านจึงมีดำริจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ปางสมาธิ ซึ่งเป็นองค์แทนของพระศาสดา
คือพระพุทธเจ้า เพื่อเตือนใจลูกหลานชาวไทยจะได้รู้ว่าธรรมอันเกิดจากการปฏิบัติภาวนานั้น
มีศีล สมาธิ ปัญญา คือทางเดียวที่จะนำสัตว์โลกออกจากกองทุกข์ได้

 

พระหลวงปู่บุญมี ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาดี

จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นตรงประตูทางเข้าเมือง
โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรหลัก ทางหลวงแผ่นดินระหว่าง จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดอุดรธานี -
จังหวัดหนองคาย แทบไม่ปรากฎว่ามีพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา
ได้แวะพักสักการะกราบไหว้บูชา เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของผู้เดินทาง

ประวัติโดยย่อ

          วัดป่าบ้านนาดี ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นป่าช้า
ที่ไม่ค่อยมีผู้คนกล้ากล่ำกรายเข้าไปใกล้แม้แต่ผู้ปฏิบัติภาวนาหลายท่าน
ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายจนเป็นที่เข็ดขยาดของผู้ปฏิบัติที่ไม่จริงจัง
วัดป่าบ้านนาดีตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ขอนแก่น-อุดรธานี ตรงข้ามทางเข้าทะเลบัวแดง บ้านนาดี
ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พระหลวงปู่ท่านบวชปฏิบัติตั้งแต่เป็นเณร อุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี
วันที่  25  มกราคม  2504  จนถึงปัจจุบัน 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ

ณ วัดป่าบ้านนาดี ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2555 เริ่มเททองสร้างพระพุทธรูป

วันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.2555  (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)

หรือไม่สะดวกมา ก็แล้วแต่กำลังศรัทธา
โอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี พระบุญมี ปัญญาวโร
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-31994-8
โทร. 087-036-6897

(ใช้ทองเหลืองประมาณ 30,000 กิโลกรัม ๆ ละ 200 บาท)

และผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา
ซื้อที่ดินจำนวน 25 ไร่ คิดเป็นตรางวาละ 250 บาท
หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชีพระบุญมี ปัญญาวโร(ซื้อที่ดิน)
บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 110-2-37117-6

ต้นกล้าแห่งธรรม (www.DharmaSeedlings.Org)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น